Wat is vitaliteit?

Wat is vitaliteit

Vitaliteit is een begrip dat tegenwoordig veel wordt gebruikt. Iedereen lijkt tegenwoordig fit en vitaal te moeten zijn, maar wat houdt het begrip vitaliteit eigenlijk in? Vitaliteit is een begrip dat mensen maar moeilijk vinden om te omschrijven. Dit komt door de oorsprong van vitaliteit. Vitaliteit associeerde mensen vroeger met spirituele zaken en dit werd gezien als zweverig. Tegenwoordig wordt vitaliteit geassocieerd met de gezondheid van mensen. In dit artikel wordt verder ingegaan op vitaliteit. Dit is een gigantisch breed begrip, de kern van vitaliteit zal dus worden besproken in dit artikel.

De definitie van vitaliteit

Volgens de Van Dale luidt vitaliteit als volgt: energie om te leven, ofwel levenskracht. De letterlijke betekenis van vitaliteit is dus op verschillende manieren te interpreteren. De onderzoeker Bechtel had de gedachte dat er een speciale levensenergie door ons lijf vloeide, deze definitie en opvatting over vitaliteit is achterhaald. Deze vloeistof kan wetenschappelijk niet worden aangetoond. Veel hebben vitaliteit losgekoppeld van gezondheid omdat je ook vitaal kan zijn met een ziekte. Wanneer de definitie over gezondheid van Machteld Huber wordt aangehouden kan vitaliteit wel worden gekoppeld aan gezondheid. Een goede definitie van vitaliteit luidt als volgt: vitaliteit is het hebben van een autonoom en zinvol leven.

Hoe kenmerkt vitaliteit zich

Omdat vitaliteit op veel verschillende manieren wordt benaderd is het niet juist te omschrijven wat het is, er kan beter worden omschreven hoe dit zich in de praktijk uit. In de kern zijn er drie verschillende begrippen die centraal staan bij vitaliteit, dit zijn: energie, motivatie en veerkracht. Bij energie gaat het over jezelf energiek voelen. Je stapt s’ ochtends fris je bed uit, je bent fysiek fit en je zit psychisch goed in je vel. Deze verschillen zijn ontzettend groot bij mensen. Dit is te zien bij depressieve jongeren, veel weten niet wat zij willen in het leven. Als gevolg wordt er veel geswitcht in studies en werk. Zij hebben voor hun gevoel geen zinvol leven en dus ook geen motivatie. Het gevolg is dat zij weinig energie hebben, als gevolg kunnen zij weinig veerkracht tonen. Je wordt dus niet zomaar vitaal, er spelen veel verschillende dingen mee. De oorzaken voor het niet vitaal voelen liggen dan ook erg uiteen. De een kan een lichamelijke ziekte hebben waardoor hij of zij zich niet vitaal voelt en de ander kan last hebben van een depressie waardoor hij of zij zich niet vitaal voelt. Er zijn veel verschillende factoren die bepalend zijn voor vitaliteit, deze worden hieronder toegelicht.

Factoren voor vitaliteit

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het vitaal zijn. Een factor die centraal staat is autonomie. Iemand die autonoom is, is in staat regie te hebben in zijn of haar eigen leven. Dit is ontzettend belangrijk. De persoon kan keuzes maken in zijn of haar relatie en werk. Een zanger moet je niet de hele week verplicht op het kantoor zetten en een hoogbegaafd persoon zal over het algemeen niet goed presteren op het podium. De vitaliteit zal ontzettend afnemen wanneer deze personen niet in staat zijn deze keuze te maken. Verder zijn voeding en slaap ook ontzettend belangrijk.